Банкеръ Daily

Новини

ЕЛАНА ПРЕДЛАГА КРЕДИТИ НА ОВЪРГАЗ

Инвестиционният посредник Елана Трейдинг и Овъргаз Капитал сключиха споразумение за предлагане на кредит, обезпечен с ценни книжа, специално за клиентите на посредника, които имат акции в компании от BG40, а също така и за вложителите във взаимни фондове Елана.
Новата услуга се предлага от днес (22 октомври), в цялата национална мрежа от инвестиционни центрове на Елана в София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Русе, Стара Загора, Плевен и Шумен.
Кредити от минимум 10 000 до 80 000 лв могат да се получат от индивидуални и институционални инвеститори, като размерът на отпусканата сума представлява 70% от обезпечението - стойността на акциите на Българска фондова борса на клиентите на Елана Трейдинг или пък стойността на акциите/дяловете на вложителите в петте взаимни фонда на Елана. Срокът за кредита е от 3 до 12 месеца, като годишният лихвен процент е 13%, а погасяването става чрез ежемесечни лихвени плащания, като главницата по кредита заедно с лихвата за последния месец се изплащат наведнъж в края на периода на кредита.
Стойността на обезпечението се изчислява по пазарни цени на акциите на BG40 към датата на подаване на искане за кредит, а за акциите/дяловете на фондовете на Елана- по цени на обратно изкупуване за деня.

Facebook logo
Бъдете с нас и във