Банкеръ Daily

Новини

ЕЛАНА Инвестмънт вече е с 200 договора за проекти по развитие на селските райони

В средата на октомври ЕЛАНА Инвестмънт регистрира сключени вече 200 договора със земеделски производители и други предприемачи за подготовка на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от компанията. До този момент консултантската фирма има внесени в Държавен фонд Земеделие общо 167 проекта, от които 89 са одобрени, а останалите все още преминават оценка.
Кристина Цветанска, изпълнителен директор на ЕЛАНА Инвестмънт, коментира, че въпреки ограничаването на приема на проекти по някои мерки на ПРСР, интересът на бизнеса към кандидатстване ще продължи да се увеличава. Предвид това, че европейските фондове предоставят безвъзмездна помощ за бизнеса, все повече компании ще кандидатстват по различните програми, за да си подсигурят инвестиционно финансиране. Интересът на земеделските производители към мярка 121 Модернизиране на селските стопанства ще остане висок, тъй като процесът на модернизация на селското стопанство все още не е завършил и земеделието има нужда от модерна техника и оборудване.
През 2009 г. има голям интерес към мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, тъй като тя дава възможност за финансиране на малки слънчеви централи като инвестиционен проект на микропредприятия.
Тази есен се наблюдава желание у земеделските предприемачи да кандидатстват по мярка 311 Разнобразяване на неземеделски дейности за фотоволтаични проекти, като тя е специално предназначена за земеделски производители и е отворена за прием на проекти до края на годината. ЕЛАНА Инвестмънт е в процес на сключване на нови договори за шест подобни проекта.
Единствено преработвателните предприятия намалиха интереса си към кандидатстване по ПРСР вследствие на проблемите, които се появиха по програма САПАРД, но вероятно в началото на 2010 г., когато въвежданите реформи в ДФ Земеделие за разглеждане на проекти в по-кратки срокове дадат резултат, и те също ще се обърнат за инвестиционно финансиране към мерките на ПРСР.

Към средата на септември 2009 г. по ПРСР са приети 10 158 заявления за субсидия на стойност около 3.383 млрд лв. (източник: ДФ Земеделие). Одобрени проекти по програмата на този етап има само по мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери и по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства.
До края на годината се приемат проекти само по мярка 311 за неземеделски дейности на земеделски предприемачи; мярка 313 за насърчаване на туристически дейности в селските райони и отново по мярка 121 за модернизиране на земеделските стопанства, като се изключва частта за селскостопанска техника, напоителни съоръжения, оранжерии и някои други компоненти.

Всичките 200 договора за проекти на клиенти на ЕЛАНА Инвестмънт по ПРСР включват 139 договора по мярка 121 за земеделска техника; по мярка 123 – 6 договора с преработвателни предприятия; по мярка 312 – 39 договора, като 31 от тях за за фотоволтаични проекти, а останалите за селски туризъм; по мярка 223 – 1 договор със Столична община за залесяване; по мярка 321 – 12 договора с общини за насърчаване на местния туризъм; по мярка 322 – 3 договора с общини за обновяване на населените места.

Освен по ПРСР ЕЛАНА Инвестмънт е разработила и има одобрени още седем проекта на компании по ОП Конкурентоспособност на стойност над 6 млн. лв.; два подадени проекта по ОП Околна среда и също осъществява техническа помощ към общини по три проекта. В края на септември 2009 г. консултантската компания е завършила изпълнението на техническа помощ, възложена от община Пазарджик за проектиране на водопровод, канализация и пречиствателна станция в село Паталеница и село Црънча. Тази консултантска услуга е реализирана в консорциум с Ню Ай, Иво Петров Архитекти и ВАГ по обществена поръчка на община Пазарджик със средства от ОП Околна среда.
В процес на изпълнение е техническа помощ към община Троян, която се осъществява от консорциума Акваринг Троян, включващ ЕЛАНА Инвестмънт, Ню Ай и Иво Петров Архитекти. Техническата помощ е за изпълнение на проекта за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води на община Троян, като консултантите отговарят за организацията и управлението на инфраструктурния проект, строителния надзор, подготовка на необходимата документация за провеждане на тръжни процедури и други. Проектът се очаква да бъде завършен през 2011 година.
Според Кристина Цветанска през тази година земеделските производители търсят финансиране основно за техника и оборудване, а предприемачите - за изграждане на слънчеви централи.

За ЕЛАНА Инвестмънт АД
ЕЛАНА Инвестмънт АД е консултант на бизнеса, който помага на своите клиенти да реализират инвестиционните си идеи чрез подбор и реализация на най-подходящите финансови решения. Компанията предлага консултантски услуги в търсенето на финансиране чрез разработване на предложения по европейски програми и фондове, както и по други международни донорски програми. За периода 2000 – 2009 г. ЕЛАНА Инвестмънт АД е подпомогнала успешното разширяване и развитие на бизнеса на много български предприятия, земеделски производители и общини, като е разработила и реализирала успешно близо 300 проекта по програмите ПРСР, ОП Конкурентоспособност, ФАР, САПАРД и ДФ Земеделие.
ЕЛАНА Инвестмънт АД е изпълнила първия европейски проект по програма ФАР за България на стойност 3 млн. евро за консултиране на малки и средни предприятия (SRAFAS). Компанията е сертифицирана от Bureau Veritas Certification - България по стандарта ISO 9001:2008 под акредитациите на двата най-престижни акредитационни органа в света - UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ).

ЕЛАНА Инвестмънт е част от семейството от компании на ЕЛАНА Финансов Холдинг, една от най-големите небанкови финансови институции в България със 18-годишен опит на българския финансов пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във