Банкеръ Daily

Новини

ЕЛАНА ИНВЕСТМЪНТ СИ ПАРТНИРА В 24 ПРОЕКТА ЗА СОЛАРНИ ЦЕНТРАЛИ

До края на март общо 24 проекта за изграждане на фотоволтаични централи бяха разработени и внесени за оценка в Държавен фонд Земеделие от консултантската компания ЕЛАНА Инвестмънт АД по мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която започна да приема предложения от началото на 2009 година. Проектите са на 23 инвеститори от област Хасково и един от област Пловдив, които започват изграждане на соларни централи в своя регион. Мярка 312 на ПРСР дава възможност за финансиране на разходите до 200 хил. евро при инвестиции в производство на възобновяема енергия.
Възможността за инвестиция в проекти за възобновяема енергия, която дава мярка 312 на ПРСР, е действително важен фактор за стимулиране на предприемаческото поведение в тази област, тъй като програмата субсидира на практика 70% от цялостното бизнес вложение на инвеститора, каза Кристина Цветанска, изпълнителен директор на ЕЛАНА Инвестмънт. Нашият опит от сътрудничеството с инвеститори показа колко решаващ фактор е и политиката на съответната община, с която тя може да привлече инвеститори, дори сред собствените си жители, и в същото време да осигури ефективно енергоснабдяване за своето население.
От всички 24 партньори на ЕЛАНА Инвестмънт, общо 21 са инвеститори от община Стамболово, благодарение на инициативата на общината за създаване на подходяща бизнес среда и условия за инвеститорите, за да насърчи използването на алтернативни енергийни източници. Местната стратегия за приоритизиране на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) се базира на първо място на анализа на слънчевия потенциал, който показва, че община Стамболово се намира в зоната с най-висока степен на средногодишно слънцегреене на 1 кв. м площ. Това е мотивирало въвеждането на общински мерки за цялостно административно и експертно съдействие на инвеститорите във ВЕИ проекти, както и организация на подходящи терени с инфраструктура. На практика, тези действия намаляват разходите по поддръжка на единичните инвестиционни проекти и създават привлекателни условия за инвестиране във ВЕИ в района. Новите инсталации биха осигурили годишно производство на електроенергия в общината от 2 991.6 MWh/годишно. Това количество би могло да покрие захранването с електроенергия на всички обществени сгради и уличното осветление в цялата община. В община Стамболово има 26 селища.
Мощност и ефективно годишно производство на енергия на проектите, подготвени от ЕЛАНА Инвестмънт:
- 20 проекта в община Стамболово, област Хасково, с по 100.8 kWp мощност с очаквано ефективно годишно производство на енергия от по 142 MWh/г.
- един проект в община Стамболово, област Хасково, с мощност 65.52 kWp и с очаквано ефективно годишно производство на енергия от 75.8 MWh/год.
- един проект в община Маджарово, област Хасково - с мощност 90.72 kWp и с очаквано ефективно годишно производство на енергия от 104.95 MWh/год.
- един проект в община Ивайловград,област Хасково - с мощност 100.8 kWp и с очаквано ефективно годишно производство на енергия от 142 MWh/год.
- един проект в община Калояново, област Пловдив - с мощност 59.40 kW и с ефективно годишно производство на енергия от 68 607 kWh.

Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е атрактивна инвестиционна възможност за динамичното развитие на ВЕИ сектора, което е обусловено от ангажимента на България като страна членка на Евросъюза до 2010 г. да постигне производство на възобновяема енергия, съставляващо 11% от БВП на общата електроенергия в страната. За 2020 г. Европейската комисия определи за България, че 16% от общото крайно потребление на енергия в страната трябва да бъде от възобновяеми източници.
Екипът на ЕЛАНА Инвестмънт е специализиран в разработването на проекти по 4 от отворените мерки на ПРСР - 121, 123, 312, 322.
- по Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства беше обявен прием на проектни предложения още с отварянето на програмата през април 2008 г.;
- по мярка 322 Обновяване и развитие на населените места, предназначена основно за кандидатстване от общини, беше отворена за прием на предложения от 1 септември 2008 г.;
- по мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти обяви начало на кандидатстване на 1 октомври 2008 г.;
- по мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия беше отворена на 5 януари 2009 година.
За ЕЛАНА Инвестмънт АД
ЕЛАНА Инвестмънт АД е утвърден консултант на бизнеса, като помага на своите клиенти да реализират инвестиционните си идеи чрез подбор и реализация на най-подходящите финансови решения. Компанията предлага консултантски услуги в търсенето на финансиране чрез разработване на предложения по европейски програми и фондове, както и други международни донорски програми. За периода 2000 - 2008 г. ЕЛАНА Инвестмънт е подпомогнала успешното разширяване и развитие на бизнеса на над 150 български предприятия и земеделски производители, като е разработила и реализирала успешно 111 проекта по програмите ФАР, САПАРД и ДФ Земеделие на стойност над 35 млн. евро. Компанията изпълни първия европейски проект по програма ФАР за България на стойност 3 млн. евро за консултиране на малки и средни предприятия (SRAFAS).
ЕЛАНА Инвестмънт е част от семейството от компании на ЕЛАНА Финансов Холдинг, една от най-големите небанкови финансови институции в България със 17-годишен опит на българския финансов пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във