Банкеръ Daily

Новини

ЕЛАНА ФЗЗ АДСИЦ Е ЗАКУПИЛО ОБЩО 224 ХИЛ. ДКА ЗЕМЯ В КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ

В БФБ-София е постъпила информация от Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - София, според която към 30 септември 2007 г. дружеството е закупило общо около 224 хил. дка земя със земеделско предназначение при средна цена на придобиване 197 лв. на декар с всички включени разходи. За закупените около 216 декара земеделска земя около София се провежда процедура по смяна на предназначението. Общият брой на имотите в края на септември е около 31 100.
Закупената земя със земеделско предназначение е в Дунавската равнина (59%), Добруджа и Лудогорието (20%) и в Югоизточен район (21%).
Земеделската земя в България е разделена на 10 категории. Най-подходящи за обработка са земите от първа до пета категория, като в портфейла на фонда най-голям дял заемат земите от трета до пета категория. Такива са 186 200 декара, или 83% от общо закупената земя. В 1-2-ра категория са категоризирани 8 450 декара или 4% от земята, в 6-та категория са 20 700 декара, или 9% от земята, а в 7 до 10-та категория са 8 650 декара или 4% от земеделските имоти.
Над 90% от земята на фонда се обработва от местни арендатори. В момента тече активна кампания по идентифициране на тези арендатори и сключване на нотариално вписани договори за аренда и наем. До края на 2007 г. се очаква да бъдат закупени над 250 хил. дка земеделски земи, като ще бъдат подписани договори за аренда за не по-малко от 70% от земите. Договорената средна за стопанската 2007/2008 аренда е около 14 лв./дка с 20% годишно увеличение през следващите 4 стопански години.
Елана Холдинг контролира 70% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, Вваимозастрахователна кооперация Добруджа-М-Живот с 20% и Здравноосигурително дружество - Планета с 10 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във