Банкеръ Daily

Новини

Елана Фонд Мениджмънт въвежда фонд с глобални акции

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспекта за предлагане на Елана Глобален фонд акции , който е осмият фонд, предлаган от управляващото дружество Елана Фонд Мениджмънт. Новият високорисков фонд в евро ще инвестира основно на световните финансови пазари, като приоритетите му ще бъдат акции на стабилни мултинационални компании с глобален пазар и голяма пазарна капитализация (т.нар. blue chips), както и борсово-търгуеми фондове, свързани с т.нар. „възникващи” пазари като Китай, Индия, Русия, Бразилия и др.
Инвестиционната стратегия на Елана Глобален фонд акции предвижда инвестиции до 90% в акции на международните пазари, до 20% в български акции, а също така до 50% - в дялове на големи взаимни фондове с успешна история и в различни видове борсово-търгуеми фондове. Началната цена на един дял на новия фонд е 100 евро.
Предимството на фондовете в глобални акции е, че позволяват добра диверсификация чрез пазари и сектори в различен етап на икономическия цикъл, с което инвеститорите едновременно се възползват от потенциала на растежа, а също така оптимизират риска, който поемат. Стратегията на този тип фондове е да осигури най-качествената и доходоносна инвестиция в глобален план, така че инвеститорите да се възползват от развитието на глобалната икономика.
Според базата данни на компанията за информация относно глобални фондове EPFR Global съществуват 4383 фондове в глобални акции с активи 1.76 трилиона щатски долара (към 31 юли 2010 г.). По техни данни само за второто тримесечие на 2010 г. в този вид фондове са влезли около 8 милиарда щатски долара нови инвестиции.
Таксата за покупка и продажба на дялове на Елана Глобален фонд акции е 1% от нетната стойност на активите за един дял при инвестиция под 500 000 евро. При инвестиция над 500 000 евро при емитиране на дялове не се заплаща никаква такса, а при обратно изкупуване тя е 0.25% от нетната стойност на активите за един дял. Таксите не се заплащат отделно от инвеститорите, а се начисляват в обявените цени за покупка и продажба на интернет сайта на управляващото дружество http://www.elana.net. Годишното възнаграждение на управляващото дружество за управление на активите е 2.75% от средногодишния размер на нетните активи на фонда, като то се начислява всеки месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във