Банкеръ Daily

Новини

Елана Фонд Мениджмънт спира временно продажбата и обратното изкупуване на дялове от договорните си фондове

На свое заседание съветът на директорите на УД Елана Фонд Мениджмънт АД е взел решение да спре временно продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от дружеството договорни фондове - Елана Балансиран Евро Фонд (4ELE), Елана Балансиран $ Фонд (4ELD), Елана Фонд Паричен Пазар (4ELF), Елана Долар Фонд (4ELG), Елана Еврофонд (4ELH) и Елана Глобален Фонд Акции на 19 март 2011 година.
Продажбата и обратното изкупуване на дялове да бъде възобновено, считано от 21 март.
Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 18 март, да бъдат обявени на 19 март.
Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, е взето във връзка с това, че съгласно търговския календар на Xetra на датата 19 март (събота) търговска сесия на БФБ–София АД няма да се провежда и в посочения ден няма да могат да бъдат оценени правилно активите или задълженията на договорните фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във