Банкеръ Daily

Новини

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ПУСКА НОВ ВЗАИМЕН ФОНД

ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар е петият взаимен фонд на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт АД, който получава разрешение от Комисията за финансов надзор за предлагането му на пазара, като стартът му се планира до един месец.
ЕЛАНА Фонд Паричен пазар ще е нискорисков взаимен фонд, който ще инвестира в инструменти на паричния пазар като дългови ценни книжа, депозити и др. Този тип фонд е като алтернатива на банковите депозити със стабилна доходност, като в същото време инвеститорите могат да разполагат с парите си. Фондът е предназначен за инвестиране на краткосрочно свободни средства при нисък риск, а инвестицията заедно с дохода може да бъде изтеглена до 2 дни. Не се заплащат такси за емитиране и обратно изкупуване, а получените доходи от фонда са необлагаеми с данъци. Фондът издава и частични дялове, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове. Прогнозираната доходност на годишна база е в рамките на 4.5 - 6.5 на сто.
ЕЛАНА Фонд Паричен пазар е подходящ като средство за ефективно управление на оборотни средства на фирми, тъй като осигурява ликвидност на свободните им парични средства при стабилен доход и много нисък риск. Чрез този тип фонд компаниите могат да оптимизират паричните си потоци и да осигурят висока обращаемост на средствата си. Продуктът е подходящ също така за краткосрочно паркиране на свободни средства от пенсионни и взаимни фондове, за да могат те да имат по-гъвкаво поведение при динамиката на фондовия пазар. Фондът е полезен и за индивидуални инвеститори, които търсят нискорисков и стабилен доход за свободните си пари - поради ниска толерантност към риск или пък при желание за преместване на средства от по-високорискови вложения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във