Банкеръ Daily

Новини

ЕКСПРЕСБАНК ИЗБРА ТРИМА НОВИ НАДЗОРНИЦИ

Акционерите на Societe Generale Експресбанк, единодушно избраха за нови членове на надзорния съвет Жан - Луи Матеи – директор на BHFM – Дирекция за международно банкиране, Патрик Пиер Желан - председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на BRD – Румъния и Перин Жилбер – зам. началник на маркетинг и продажби в международния отдел за банкиране на дребно в Societe Generale.
След 3 успешни години като председател на Надзорния съвет на Societe Generale Експресбанк, Филип Виге се пенсионира, а новите 3 члена на съвета ще встъпят в длъжност след известието за тяхното избиране към Българската народна банка.
Мандатът на новите членове ще бъде с продължителност от 5 г.
Жан - Луи притежава както бакалавърска, така и магистърска степен по частно право. Завършил е Института по политически науки в Париж. Завършил е също така и в Центъра за Банкови науки. Той се присъединява към Societe Generale през 1973 г. От 1984г. до 1988г. е началник на отдела на групата, отговорен за организацията. След това от 1988г. до 1992г. е назначен за главен изпълнителен директор на SGBCI – банка от групата Societe Generale в Брега на слоновата кост. През ноември 1992г. той беше назначен за зам. мениджър на управлението, отговорно за Африка и отвъдморските територии, като през 1993г. той става негов ръководител. През 1995г. Жан-Луи Матеи става ръководител на управлението, отговорно за Африка, Средна Азия и отвъдморските територии. През 1997г. става член на Мениджмънт комитета на групата. От 1998г. той е ръководител на Международното банкиране на дребно. От май 2008 г., Жан – Луи Матеи е избран за зам. председател на Росбанк – Русия, където Societe Generale e главен акционер.
Патрик Пиер е завършил Института по политически науки в Париж има магистърска програма по право. Той се присъединява към Societe Generale през 1970 г., когато се премества в управлението по международни финанси и става отговорник на отдела по синдикиране през 1979г. През 1983г. той е назначен за помощник главен мениджър на Societe Generale – Великобритания, след което става главен изпълнителен директор на банката в Холандия през 1986г. През 1989г. Патрик Желан е назначен за мениджър на групата от клонове От-Дю-Сен, след което става мениджър на клон за корпоративно банкиране. От 1998г. до 2001г. П. Желан е назначен за главен изпълнителен директор на банката в Лондон, а след това на BRD – банката от групата в Румъния. От 2004г. е председател на съвета на директорите и главен изпълнителен изпълнителен директор на BRD.
Перин Жилбер притежава две магистърски степени по бизнес администрация
От Университета Тексас, Остин (САЩ) и по Мениджмънт ЕМ Лион (Франция).
Тя се присъединява към групата през 1999 г. Като изпълнява длъжността инспектор. От 1999 г. до 2002 г. е назначена за зам. - началник на Група Шанзе Лизе в Societe Generale, а от 2002 г. е избрана за стратегически анализатор, Отдел за банкиране на дребно. От 2005 г. до днес, Перин Жилбер е зам.-началник на Маркетинг и продажби в Международен отдел за банкиране на дребно към Societe Generale.

Facebook logo
Бъдете с нас и във