Банкеръ Daily

Новини

ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ ДОГОВАРЯТ ПРАВИЛАТА ЗА НОВИЯ РАМКОВ ДОГОВОР

Състоя се среща на контактните групи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на Българския лекарски съюз (БЛС) и на Българския зъболекарски съюз (БЗС) за приемане на правилата за водене на преговори за сключване на Национален рамков договор (НРД) за 2010 година, съобщиха от пресслужбата на здравната каса.
И трите страни в преговорите изразиха мнението, че за пръв път срещата е била конструктивна, с ясно желание за постигане на консенсус и с готовност за взаимни компромиси. За първи път страните се договориха проектът за бюджет на НЗОК за 2010 година да бъде предоставен на двете съсловни организации преди внасянето му в Министерството на финансите за одобрение. В преговорния процес ще се потърси синхронизация на нормативната база, която определя рамките в дейността на изпълнителите на медицинска и на дентална помощ, с оглед постигане на по-високо качество в лечебно-диагностичния процес. Участниците в срещата решиха да бъдат определени експертните групи, които да започнат работа по текстовете в НРД, като при необходимост могат да бъдат ползвани и експерти в зависимост от разглежданата тема. При приключване на дейността на всяка една от групите ще се провеждат преговори на ниво управителни съвети на трите страни в договарянето. За да се постигне колаборация между НЗОК, съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина с отговорните институции, след приключване на всеки етап от договарянето ще бъде информиран министърът на здравеопазването. Контактните групи взеха решение да стартират преговорите във възможно най-краткия срок, при готовност на трите договарящи се страни

Facebook logo
Бъдете с нас и във