Банкеръ Daily

Новини

Експерти разработват Авариен план за борба с нефтени разливи

С разработването на планове за защита на населението се цели да бъдат установени ясни критерии за провеждане на превантивни дейности и определяне на приоритетите в бъдещата работа за намаляване на последиците от бедствия. Това заяви главен комисар Калин Георгиев по време на първото заседание на междуведомствена група за планиране на защитата при бедствия и аварии.
Той акцентира на отговорностите на МВР при провеждане на държавната политика при бедствия и осъществяване на координацията между институциите.
Междуведомствената работна група ще разработи Плана за 2012 година, чийто проект ще бъде готов един месец след днешното първо заседание. Разработването на годишния план е част от изпълнението на Националната програма за защита при бедствия. Два месеца е срокът, в който групата ще подготви и Аварийния план за борба с нефтени разливи.
Главния секретар на МВР Калин Георгиев е председател на работната група. Тя е формирана със заповед на премиера и включва представители на министерствата, на държавни и изпълнителни агенции, на БЧК, научни институти и на Националното сдружение на общините.

Facebook logo
Бъдете с нас и във