Банкеръ Daily

Новини

Експерти от Агенцията по горите ще правят изненадващи проверки по време на изпитите за ловци

Експерти на Изпълнителната агенция по горите ще правят изненадващи проверки по време на изпитите за ловци, които ще се проведат от 1 юни до 15 юли. Това съобщиха от Министерството на земеделието. Кандидат-авджиите ще бъдат препитвани след завършен курс на обучение и практическа подготовка. Изпитите ще се провеждат в държавните горски и в държавните ловни стопанства по график, предложен от регионалните дирекции по горите и утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. На една изпитна дата имат право да се явят не повече от 25 човека.
Изпитът се състои от теоретична и практическа част. Теоретичният изпит включва три нива - писмен тест, писмен и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното. Писменият тест съдържа 104 въпроса, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на бъдещите ловци, групирани по раздели на модулен принцип. Писменият изпит включва два въпроса от различни раздели на преподавания материал. Кандидатите, допуснати до устен изпит, отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси. Само издържалите теоретичната част имат право да се явят на практически изпит, който включва стрелба по силует на дивеч (заек) и стрелба по асфалтови панички (дисциплина скейт). За успешно издържал се счита резултат от минимум 12 точни изстрела.
Изпитната комисия издава на лицата, издържали успешно изпитите, удостоверение за придобито право на лов по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ. Тези, които не са издържали проверката за авджии, могат да се явяват на изпит след преминаване на нов курс за подготовка.
Правото на ловуване се упражнява от ловци, които притежават членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година, както и разрешително за лов. Ловният билет се издава от държавното горско стопанство, съответно от държавното ловно стопанство, в чийто район извършва дейност ловното сдружение, в което членува лицето, придобило право на лов.
Експерти на Агенцията по горите ще правят изненадващи проверки в рамките на изпитната сесия. Целта е да се предотвратят всякакви неточности и нарушения в провеждането на изпитите за придобиване право на лов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във