Банкеръ Daily

Новини

Експерти обсъдиха предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията

Експертен форум на тема „Предизвикателства пред процесите на миграцията и интеграцията”, в рамките на проект „Имигранти: за всеки има хляб под слънцето” се проведе днес (16 октомври) в столицата. Проявата съвпадна с Международния ден на прехраната, отбелязван в някои държави и като Световен ден на хляба.
В конференцията взеха участие представители на институции, ангажирани с процесите на интеграция на имигрантите, на синдикални организации, на неправителствени организации, работещи в сектора и представители на различни имигрантски организации.
Имигрантите граждани на трети страни в ЕС са около 18 милиона и 500 000, което представлява 3,8 процента от населението на държавите-членки, което е 493 милиона, стана ясно на форума. Типологията на миграцията е различна за всяка от държавите. Докато в някои страни като Австрия, Франция и Швеция, основен мотив за имиграция е събирането на семействата, то в други, като Ирландия, Испания, Португалия и Обединеното кралство, голяма част от имиграцията е трудова.
Съществува голяма разлика по отношение броя на гражданите на трети страни спрямо общото население на отделните държави – членки. Например за България броя на имигрантите като процент от населението е под 1 %, за Чехия – 4.9 %, Испания – 5.3 %, Франция – 10 %, Германия – 13 %, Люксембург – 33 %.
Географското положение на България, като страна разположена на кръстопът между Изтока и Запада, предопределя и положението й на страна, през която преминават миграционните потоци от Азия и Африка към Централна и Западна Европа. С разширяването на ЕС на Изток постепенно се изменя динамиката и структурата на миграционните процеси в страната. През последните 20 години България постепенно преминава през следните етапи: от страна на произход на мигранти - през транзитна страна за миграционните потоци от Изток към Запад - към страна, крайна дестинация за миграция.
Статистиката показва, че в началото на 2007 г. в България са регистрирани 55 684 чужденци, което представлява под 1 % относителен дял на чужденците спрямо населението на страната . През последните години се наблюдава тенденция на постоянно, но не голямо увеличение на броя на продължително и постоянно пребиваващите чужденци в Република България. От една страна се забелязва тенденция към увеличаване на броя на гражданите от държави – членки на Европейския съюз, пребиваващи в България, а от друга броят на продължително пребиваващите граждани на трети страни се запазва постоянен.
От регистрираните в началото на 2007 г. в Република България 55 684 чужденци, 35 % живеят на територията на град София, в Пловдив и областта 9 %, във Варна и областта 8 %, в Бургас и областта 5 %.
По време на форума бе акцентирано и върху факта, че „интеграцията е динамичен, двупосочен процес, основан на взаимно приспособяване на имигрантите и гражданите на приемащата държава”. Условие за успешната интеграция на имигрантите е наличието на държавна политика, гарантираща техния равен достъп до обществения, икономически, социален и културен живот. Основните стълбове на държавната политика по отношение на интеграцията на имигрантите са: законодателство, основано на международните и европейски правни актове в областта на имиграцията и правата на човека; компетентни институции и организации на национално и местно ниво, провеждащи политика на интеграция; финансиране, гарантиращо реалното изпълнение на мерките за интеграция на имигрантите; обществена подкрепа на процеса на интеграция, чрез активно включване на структурите на гражданското общество и медиите; участие на имигрантите в интеграционния процес, основано на баланс между права и отговорности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във