Банкеръ Daily

Новини

Експат Асет Мениджмънт сключи партньорско споразумение с Балканска Консултантска компания

Съветът на директорите на управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София е избрал Балканска Консултантска компания ЕАД за инвестиционен посредник, който ще изпълнява инвестиционните решения и нареждания при управление на договорните фондове Експат Бондс (MFGA), Експат Ню Юръп Пропъртис (MFGC) и Експат Ню Юръп Стокс (MFGB).
Ще се сключи договор с ИП Балканска Консултантска компания ЕАД за ползването на офисите (гишета) на брокера за приемане и изпълняване поръчките за покупко-продажба на дяловете на изброените договорни фондове.
Избран е ФИМА Секюритис ООД за инвестиционен посредник, който ще изпълнява инвестиционните решения и нареждания при управление на договорните фондове, управлявани от УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД -София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във