Банкеръ Daily

Новини

Експат Асет Мениджмънт предлага дялове от нов фонд

Комисията за финансов надзор е издала разрешение на управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД, София, за организиране и управление на договорен фонд Експат Бондс, който е с нискорисков профил. Експат Бондс ще инвестира в дългови ценни книжа и други финансови инструменти с фиксирана доходност.
Потвърден е и проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд Експат Бондс и вписването на фонда и емисията дялове в публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във