Банкеръ Daily

Новини

ЕКОПАК ИНВЕСТИРА 1 МЛН. ЛВ. В 9 ОБЩИНИ

ЕКОПАК завърши изграждането на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в още 9 общини, съобщиха от пресцентъра на компанията. През септември и началото на октомври беше даден официалният старт на проектите в Добрич, Шумен, Пазарджик, Димитровград, Стамболийски, Мездра, Лясковец, Долни Дъбник и Кула. Проектите включват изграждане на системи от 3 цветни контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки, създаване на инфраструктура за извозване, сортиране по видове и първоначална обработка на суровините, както и транспортирането им до преработвателните предприятия. Компанията има сключени договори със Заводи за рециклиране на суровини по региони, което й позволява ефективната преработка и оползотворяване на отпадъците в максимална близост до местата на генерирането им и цялостен контрол върху пътя на отпадъка – от опаковката до нейното рециклиране.
Общият размер на инвестициите в контейнери в 9-те общини надхвърля 620 000 лева. Поставени са повече от 1 600 цветни контейнера: син – за хартиени и картонени опаковки, жълт – за пластмаса и метал, и зелен – за стъклени опаковки. Разположението им е определено от общинската администрация, а извозването им се осъществява по график, съобразен с количествата генерирани суровини. Общият брой поставени в страната контейнери на ЕКОПАК е 13 943, а до края на годината ще достигнат 15 017.
До края на годината ЕКОПАК ще пусне в експлоатация и 6 нови сепариращи инсталации в София /с балираща машина/, Пловдив, Варна, Стара Загора, Плевен и Пазарджик. Компанията е инвестирала 1 011 500 лв. в оборудване и технологии за механизирана обработка на отпадъците. В момента ЕКОПАК разполага с модерни инсталации в Божурище и Горна Оряховица, с капацитет 30 куб. м. отпадъци на час.
За периода май 2006 – 2007 г., в който действа настоящия меморандум с МОСВ, компанията е инвестирала 12.5 млн. лева в системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, сметоизвозваща техника и сепариращи инсталации. Инвестициите за тази година ще надхвърлят 9 млн. лева, а за следващата са планирани още 6.5 млн. лева. В тези суми не са включени разходите за опериране на системите за разделно събиране, които нарастват заедно с увеличаването на броя на общините-партньори. Към настоящия момент компанията е сключила договори с 81 общини с население над 2.5 млн. души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във