Банкеръ Daily

Новини

ЕКИП-98 ХОЛДИНГ ПОКРИВА ЗАГУБИ С ПЕЧАЛБАТА ОТ 2008 Г.

Общото събрание на акционерите на Екип-98 Холдинг АД - София, проведено на 23 юни, е взело решение цялата нетна печалба на дружеството за 2008 г., в размер на 14955.91 лв., да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение. Освен това със средства от резерви с общо предназначение, в размер на 14955.91 лв., ще се покрият загуби от минали години за 7570.27 лева.
Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка.
Акционерите са одобрили и предложението за освобождаване от отговорност на членовете на управителния орган за дейността им през 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във