Банкеръ Daily

Новини

ЕКИП-98 ХОЛДИНГ КАПИТАЛИЗИРА ПЕЧАЛБАТА СИ

Проведеното на 23 юни общо събрание на акционеритена Екип-98 Холдинг АД - София е гласувало цялата нетна печалба на дружеството за 2008 г., в размер на 14955.91 лв., да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение. Заедно с това резерви с общо предназначение, в размер на 14955.91 лв., ще се използват за покриване на загуби от минали години за 7570.27 лева.
Това стана ясно след приемането на доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка.
Акционерите са освободили от отговорност всички членове на управителните органи за дейността им през 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във