Банкеръ Daily

Новини

ЕК отмени процедурата срещу България за забавено въвеждане на директивата INSPIRE

Европейската комисия прекрати процедурата за нарушение срещу България за забавено въвеждане в националното законодателство на директивата за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност - INSPIRE. Решението на комисията е от 5 май. Това съобщиха от Министерството на транспрота.
Срокът за въвеждане на директивата бе 15 май 2009 година. Приетият Закон за достъп до пространствените данни, изготвен от МТИТС, прилага изискванията на директивата INSPIRE. Така България изпълни първоначалните си задължения за създаване на общоевропейска инфраструктура за пространствена информация.
Директивата за пространствена информация INSPIRE има за цел да подпомага правителствата при подготовка на политики в областта на екологията; управлението при бедствия и аварии; опазването на живота и здравето на хората.

Facebook logo
Бъдете с нас и във