Банкеръ Daily

Новини

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти събра 559 хил. лв. от увеличението на капитала си

На 1 юни приключи първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ - Варна (4H7), съобщиха от дружеството.
Срещу издадените 650 хил. права бяха предложени за записване акции 32 500 нови акции. Всички те са записани и платени, става ясно от съобщението. В касата на дружеството са постъпили 559 хил. лева.
Разходите по публичното предлагане (комисионни, възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, включително такси платени на КФН) -
От прогнозираните по проспекта по публичното предлагане разходи (комисионни, възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, включително такси платени на КФН) в размер на 14 787 лева, до момента на подаване на настоящото уведомление са изразходени 11 956 лева.
Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на акциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във