Банкеръ Daily

Новини

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти ще търгува новите си акции на БФБ

В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия от 32 500 акции, с ISIN код BG1100108064, издадена от Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ - Варна (4H7), съобщиха от борсовия оператор.
След записването на емисията, капиталът на дружеството със специална инвестиционна цел се е увеличил от 650 хил. лв. на 682 500 лв., разпределени в същия брой книжа с номинална стойност от 1 лв. всяка.
Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти има лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел от март 2007 година. То е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Facebook logo
Бъдете с нас и във