Банкеръ Daily

Новини

ЕФ ЕКС СТУДИО УВЕЛИЧИ ДЕЛА СИ В СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД

Еф Екс Студио ООД - София е прехвърлило 26 315 бр. свои акции, представляващи 4.05% от капитала на Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ - Варна. Акционерът увеличи прякото си участие в капитала след прехвърлянето до 6.10 процента. Сделката е регистрирана в Централен депозитар на 28 септември 2007 година.
С дял от над пет на сто в капитала са още Димитър Николов Илиев - 10.79%, Добромир Стефанов Андонов - 33.33%, Д Форекс ЕООД - София - 5.23% и Красимир Николов Илиев - 11.20 на сто.
В началото на октомври Супер Боровец Пропърти Фонд е закупило три поземлени имота в Самоков в местността Куроджийското за сумата от 1 221 096.7 лева. Имотите са с площ съответно от 7154 кв. м, 6823 кв. м и 6307 кв. метра.
Дружеството със специална инвестиционна цел отчита загуба след облагане с данъци от 137 хил. лв. към 30 юни тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във