Банкеръ Weekly

Новини

Едва 103 седмокласници с пълни шестици по български

Увеличава се процентът на много добрите и на отличните оценки по български език и литература и математика при матурите след 7-и клас. Това сочат резултатите от националното външно оценяване, съобщи Министерството на образованието.


Максимален брой точки 65 по български език и литература имат 103 ученици, а по математика ndash; 1193 ученици. Нула точки по БЕЛ имат 61 ученици, а по математика ndash; 94. Отлични оценки по БЕЛ имат 8.5%, а по Математика ndash; 12.24 на сто.


Около 85 % правилно преобразуват пряката реч. Около 65% използват подходяща система от глаголни времена. Около 40 % предават съдържанието вярно, последователно и се съобразяват с дидактическата задача. Прави впечатление стремежът към ясна и четлива графика на думите.


Около 60% допускат повторение на глаголи и използват еднообразни синтактични конструкции. Около 45 % предават съдържанието като цяло, но пропускат или разместват важни епизоди или предават съществени моменти от текста сбито. Около 40% пропускат елементи от описанията и повествованието. Около 20 % не оформят графично текста.


Най-често допускани граматични, правописни, пунктуационни и лексикални грешки са при членуването на имената.


Над 50 % от седмокласниците са се справили успешно с повече от 75% от задачите от външното оценяване. Над 66% от учениците правилно решават линейно уравнение. Над 65 % правилно намират процент от число. Плавно, но трайно се покачва процентът на учениците, опитали да решават задачите от втори модул.


Около 70% от седмокласниците не владеят понятието решение на линейно неравенство. Над 70 % не умеят да моделират с част от число. Сред най-честите причини за допуснатите грешки е невнимателното четене на условието. Около 41% от явилите се на втори модул не са работили вярно по никоя от задачите. Сериозни затруднения срещат седмокласниците при четене с разбиране на дадена информация или инструкция за постъпково решение, създаване на алгебричен модел на житейска ситуация и моделиране на геометрични задачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във