Банкеръ Daily

Новини

Единно звено за контакт ще обслужва бизнеса при предоставянето на административни услуги

Единно звено за контакт ще обслужва бизнеса при предоставянето на административни услуги. Това предвижда приетият от правителството проект на Закон за дейностите по предоставяне на услуги. Целта е опростяване на административните процедури, премахване на пречките при предоставянето на услуги и засилване на доверието между потребители и доставчици в единния вътрешен пазар.
Със законопроекта се регламентира работата на Единното звено за контакт, което трябва да улесни връзката на доставчиците на услуги с администрацията. Функциите на звено за контакт ще изпълнява Националният портал на електронното правителство за предоставяне на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, регламентиран в Закона за електронно управление. Чрез портала доставчикът на услуги ще може по електронен път да събере цялата му необходима информация и да приключи всички административни процедури, свързани със стартирането и упражняването на дейности по предоставяне на услуги максимално бързо. Възможността за изпълнение на процедурите по електронен път ще намали административната тежест и за самата администрация, което ще допринесе за повишаване на прозрачността, ефективността и бързината в работата й.
Прилагането на разпоредбите на закона ще спомогне за подобряване на условията за бизнес в сектора на услугите и осъществяване на стопанската им дейност. Това от своя страна ще подпомогне икономическия растеж и конкурентоспособността на страната в условията на криза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във