Банкеръ Daily

Новини

Две защитени зони по Натура 2000 има в региона на Монтана

Две са защитените зони в региона на Монтана, които попадат в Натура 2000. Това стана ясно на срещата-дискусия със земеделските производители от региона. Експерти от Министерство на земеделието и от местните служби по съвети в земеделието разясниха как и кога може да се кандидатства по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.
Собствениците на земи в районите на Берковица и Вършец могат да кандидатстват по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”, обясни Александър Атанасов от дирекция Развитие на селските райони. Той запозна фермерите с начините за кандидатстване по мярката. Представи и компенсаторните плащания, като уточни, че собствениците на земи, чиито площи попадат в екологичната мрежа Натура 2000, трябва да кандидатстват по нея, за да получат допълнителни средства към директните си плащания. Заявленията по мярка 213 могат да се подават до 15 май като част от Общото заявление за директни плащания на площ. От 30 до 150 евро на хектар могат да получат земеделските стопани, които ще кандидатстват по мярката.
Чрез плащанията по агроекологичната мярка 214 земеделските производители могат да увеличат плащанията си за площ от два до три пъти, обясниха експертите от Министерство на земеделието и храните.
По двете мерки не може да се кандидатства едновременно, бе разяснено още на срещата.
Собствениците на 67 ферми от ІІ категория и на 148 ферми от ІІІ категория от региона на Монтана могат да кандидатстват за инвестиции в обхвата на гарантираните бюджети по мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства» от ПРСР. Всички ферми трябва да се модернизират и да достигнат съответните евростандарти до края на 2011 г., напомниха експертите. Фермерите имат възможност да кандидатстват по мярка 121 и в направленията за: кокошки-носачки и свине-майки. Приемът по мярката е отворен и крайният срок за подаване на проекти е 4 април 2011 година.
В четвъртък с мерките ще бъдат запознати земеделските производители в Пловдив, а през следващата седмица - в Сливен и Ямбол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във