Банкеръ Daily

Новини

Две фирми са заличени от регистъра на Изпълнителната агенция по лозата и виното за нарушения при производството на спиртни напитки

Министерският съвет одобри Доклада за състоянието и извършения контрол в лозаро-винарския сектор за 2009 г. Документът съдържа информация за броя на издадените от Изпълнителната агенция по лозата и виното актове за засаждане на винени сортове лозя, за презасаждане и за засаждане от Националния резерв през изминалата година, приетите и одобрени планове по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и дейностите, заявени от страна на производителите, кандидатствали за подпомагане по нея. Съставени са 79 наказателни постановления.
В доклада е отчетен контролът върху производството на спирт, дестилати и спиртни напитки, който се осъществява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на регистрирани производители. Направени са 36 проверки, промени в техническата документация на 62 фирми, заверени са общо 222 технически спецификации. Констатирани са четири акта за административни нарушения при производството на спирт, дестилат и спиртни напитки. Издадени са две наказателни постановления, две фирми са заличени от регистъра.
Направен е анализ на състоянието на лозовите насаждения и на гроздоберната кампания 2009 година. Отчетени са изкупените количества винено грозде от винарските предприятия и произведеното вино и гроздова мъст. Анализирано е състоянието на винопроизводството и пазарите на българските вина, като са отчетени износът, вносът и тенденциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във