Банкеръ Daily

Новини

Два развъдника по ОП Рибарство получиха 955 700 лв. междинно плащане

Разплащателната агенция е превела 955 700 лв. междинно плащане по проект за увеличаване и модернизация на рибопроизводството по мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата от Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство.
Проектът е на инвестиционна стойност от 2 334 991 лева, а общият размер на одобрената субсидия е за 1 400 995 лева. Финансовата помощ по мярката е до 60% от размера на признатите разходи. От тях 75% са европейски средства и 25%т национално доплащане от бюджета.
Бенефициентът - ЕТ НИК 60 е заложил в инвестиционната си програма модернизация на два рибовъдни обекта и изграждане на мини ВЕЦ.
В първият развъдник - Сини ханчета, който се намира до село Хвойна, Смолянско, фирмата инвестира в модернизацията и производството на зарибителен материал чрез купуване на Система за обогатяване на водата с кислород. Нововъведението ще позволи близо три пъти да се увеличи годишният производствен капацитет в комплекса. Отглежданият зарибителен материал в риболюпилния участък ще нарастне от 7 на 20 тона годишно.
Чрез изграждането на втория обект, намиращ се на около 12 км южно от стената на язовир Въча, ще се увеличат производствените мощности и ще се разшири асортиментът на произвежданата рибна продукция. Производството ще се осъществява в садки (плаващи мрежени клетки), където ще се отглеждат по интензивна технология студенолюбиви и топлолюбиви видове риби – шаран, пъстърва и сом. Садковата инсталация се състои от 60 производствени и 6 сортировъчни клетки, разположени около два понтона в язовира.

Facebook logo
Бъдете с нас и във