Банкеръ Daily

Новини

ДВА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ТИ БИ АЙ - ПЪРВЕНЦИ ПО ДОХОДНОСТ И ЛИДЕРИ С 50% ПАЗАРЕН ДЯЛ В СВОЯ СЕГМЕНТ

Едно от най-големите управляващи дружества у нас и безспорен лидер по управление и консултиране управлението на активи - Ти Би Ай Асет Мениджмънт представи резултатите на 4 от управляваните от него 5 взаимни фонда към края на миналата седмица. Най-новият фонд - Ти Би Ай Съкровище, който стартира в началото на октомври миналата година, все още няма шест месечна история и по закон не може да обявява резултати, коментираха от дружеството.
Колебанията на капиталовия пазар през последните месеци се отразиха на всички участници и все пак предлаганите от Ти Би Ай взаимни фондове се нареждат в челните места на класацията по реализирана доходност за последната една година сред колективните инвестиционни схеми.
Доходността за периода на консервативният фонд Ти Би Ай Евробонд е 6.33% и е най-високата, постигната от този тип фондове, при минимално ниво на риск от 0.16 на сто.
Нискорисковият фонд Ти Би Ай Комфорт е постигнал 16.81% доходност за същия период, отчитайки риск от 4.87 процента. Неговата доходност е по-висока от тази на някои от балансираните фондове на пазара и е показател за много добре структуриран нискорисков портфейл.
Отличните резултати и професионалното управление на средствата са основна причина тези два наши продукта да продължават да бъдат лидер с близо 50% пазарен дял в сегмента на консервативните колективни инвестиционни схеми, каза Стоян Тошев, изпълнителен директор на Ти Би Ай Асет Мениджмънт.
Останалите два продукта на Ти Би Ай също могат да се похвалят с много добри позиции и резултати, като размерът на общо инвестираните в тях средства е нараснал с близо 200 хил. лв. през изминалата седмица. Реализираната доходност на агресивният фонд Ти Би Ай Динамик за последната година е 38%, като това му отрежда място в челната тройка сред фондовете, инвестиращи в акции. Балансираният фонд Ти Би Ай Хармония е втори по постигната доходност от 29.86% в сегмента на фондовете, инвестиращи в акции и в облигации. Тези два фонда инвестират голяма част от активите си в акции на водещи български и чужди компании, затова и нивото на риск при тях е по-високо, съответно 11% и 17.54% за Ти Би Ай Хармония и за Ти Би Ай Динамик.
Голяма част от индивидуалните инвеститори използваха моментната пазарна ситуация и закупиха дялове от Ти Би Ай Взаимни фондове на по-ниски цени, с цел да оптимизират резултатите си при първите положителни движения на пазара, които вече са факт, коментира Светослав Велинов, директор отдел Управление на портфейли в Ти Би Ай. Философията при управление на портфейлите на предлаганите от нас фондове е да идентифицираме инвестиционни възможности с потенциал за растеж, генериращи дългосрочни инвестиционни резултати. Ако анализираме представянето на взаимните фондове на Ти Би Ай в контекста на наблюдаваната до скоро корекция на пазара, ще видим, че те се представят повече от добре и е факт, че пазарният дял на Ти Би Ай Асет Мениджмънт спрямо края на миналата година постоянно се увеличава и вече е близо 9 на сто, допълни още Велинов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във