Банкеръ Daily

Новини

Държавното горско стопанство в Трън започва инвентаризация на горите и земите от горския фонд

Държавно горско стопанство - Трън чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки избира фирма, която да извърши инвентаризация на горите и земите от горския фонд и изработване на лесоустройствен и ловоустройствен проект на държавното горско стопанство.
Проектът се изработва по задание за проектиране изготвено от възложителя, прието на ЕТИС при ИАГ и утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
Към заданието за проектиране е приложена обща сметка за обема и стойността на проучвателните и проектни работи, общата сума на която е пределна цена без ДДС за оформяне на предлагана цена.
Документация за участие може да се получи до 19 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във