Банкеръ Daily

Новини

Държавни ценни книжа за 30 млн. лв. от емисия 3,5 годишни облигации пласира Министерството на финансите

Държавни ценни книжа (ДЦК) за 30 млн. лв. от емисия 3,5 годишни облигации пласира Министерството на финансите,съобщиха от ведомството на Симеон Дянков. Общият номинал на заявените поръчки достигна 65,75 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие 2,19 е най-високиятза последните три аукциона за тази емисия, пише в съобщението. Отчетено е силно търсене на емисията от банки първични и непървични дилъри на ДЦК.
Постигнатата на аукциона среднопретеглена годишна доходност е 3,53 процента като спредът спрямо германски федерални облигации със сходен остатъчен матуритет е около 1,71 процентни пункта. Постигнатата доходност е под текущата на деноминираните в евро и със сходен остатъчен матуритет еврооблигации на редица държави от Централна и Източна Европа - Литва (3,57 процента),
Турция (3,84 процента), Хърватия (4,01 процента), Унгария (4,62 процента) и Румъния (4,88 процента). Резултатът от проведения аукцион е индикатор за доверието на местните инвеститори и оценка на усилията на българското правителството за провеждане на благоразумна фискална политика и ангажимента за налагане на стриктни фискални правила.
През оставащите месеци на 2011 г. ще бъде предложен нов инструмент на пазарните участници, като бъде преотворена на аукционен принцип емисия 7-годишни ДЦК от 2010 г. с приблизителен остатъчен матуритет от 5,5 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във