Банкеръ Daily

Новини

Държавната администрацията ефективно изпълнява своите задължения, показва извършен одит

Министерският съвет прие Доклад за резултатите от извършен одит на България по схемата за доброволен одит на държава-членка на Международната морска организация (ИМО) и предприемането на коригиращи мерки и действия за създаването на Комисия по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби към Министерския съвет
Обект на одита са българските администрации, отговорни за изпълнението на поетите от българската държава задължения международните договори в областта на корабоплаването, приети в рамките на ИМО, а именно Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната - Хидрографска служба, Министерството на околната среда и водите.
Общият извод на одиторския екип, наложил се в резултат на извършения одит и отразен в т. 1.5 на междинния доклад, е, че администрацията на Република България ефективно изпълнява своите задължения, които произтичат от задължителните инструменти на ИМО.
Схемата за доброволен одит на държава-членка на ИМО предвижда, въз основа на направените от одиторския екип констатации, да се приемат коригиращи мерки и последващи действия, чието изпълнение като краен резултат ще доведе до подобряване на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда от замърсяване.
С разработването и прилагането на тези мерки и действия, нашата страна ще направи поредната стъпка напред по пътя към подобряване на имиджа на българския флот и функционирането на българската администрация, упражняваща контрола на държавата в нейните три функции: на държава на знамето, на държавен пристанищен контрол и крайбрежна държава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във