Банкеръ Daily

Новини

„Държавен резерв и военновременни запаси” става първостепенен разпоредител с бюджетни кредити,

Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” става първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, реши правителството с промени в устройствения правилник на ведомството. Досега агенцията беше второстепенен разпоредител към закритото Министерство на извънредните ситуации.
Председателят на агенцията получава правомощия по възлагане на военновременни задачи за производство на основна военна и гражданска продукция. Той ще участва в проучването на потребностите на страната от военновременни запаси и в процедурите по утвърждаване на номенклатурните списъци и нормативите за тях. Новите му функции произтичат от одобрения през м. май Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Създава се възможност (след санкция на министъра на финансите) с част от средствата, постъпили при реализация на държавни резерви и военновременни запаси, освободени без възстановяване, да се увеличават капиталовите разходи, свързани с изграждане на нови и с ремонти на наличните съдови вместимости и складови бази.

Facebook logo
Бъдете с нас и във