Банкеръ Daily

Новини

Държавен фонд „Земеделие” вече с нов устройствен правилник

Министерският съвет прие нов Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие”, съобщиха от правителствения пресцентър. Съгласно документа структурата на фонда е организирана в сектори и отдели, като част от съществуващите до момента са преструктурирани. Създават се областни дирекции, които обединяват всички настоящи звена на фонда на територията на една област. В структурата влизат и специализираните отдели по „Вътрешен одит”, „Вътрешен контрол”, „Контрол съгласно Регламент (ЕО) №485/2008 на Съвета”, „Борба с измамите и противодействие на корупцията”, „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Държавен фонд „Земеделие” ще се ръководи от 11-членен управителен съвет. Негов председател е министърът на земеделието и храните. Изпълнителен директор по право е член и се избира от управителния съвет. Числеността на общата и специализираната администрация във фонда е 1535 щатни бройки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във