Банкеръ Daily

Новини

Държавата заделя 578 000 лв. по договори на закритото Министерство на държавната администрация

Правителството ще разплати 578 000 лв. по договори на закритото Министерство на държавната администрация и административната. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет.
От отпуснатите средства 108 хил. са за заплащане на годишната вноска на България за 2010 г. в Европейския институт за публична администрация. Задължението за това е поето през 2008 г. Останалите 470 хил. лв. са за финансово осигуряване на договор, сключен от Министерството на държавната администрация през април 2009 г. с „Прайсуотърхаускупърс България” ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преглед на ключови звена на българската държавна администрация, отговаряща за разработването и прилагането на политики, свързани с Лисабонската стратегия”. След проведени преговори между администрацията на Министерския съвет (приемник на закритото министерство) и изпълнителя е постигнато съгласие за предоговаряне на цената по договора. Тя ще бъде намалена с пет на сто в полза на възложителя, поради което предстои сключването на допълнително споразумение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във