Банкеръ Daily

Новини

Държавата ще закупи от БНБ акции от капитала на Централен депозитар

С одобрено днес (13 юли) от правителството постановление се осигуряват средства по бюджета на Министерството на финансите, които са необходими за придобиване от страна на държавата на акциите на Централен депозитар АД.
Чрез придобиването на 20-процентния дял на Българската народна банка в дружеството по номинал, се консолидира държавното участие в Централен депозитар АД, с което се изпълнява одобрената от правителството Концепция за интеграция на БФБ-София АД и Централен депозитар АД в европейските и световни финансови пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във