Банкеръ Daily

Новини

Държавата подменя състава на мениджмънта на Слънчев бряг

По искане на Министерството на икономиката, в качеството му на акционер, притежаващ 75% от капитала, Слънчев бряг АД - к.к. Слънчев бряг свиква общо събрание на акционерите си на 4 май. Предлагат се промени в органите на управление на дружеството, а проектът за решение предвижда освобождаване членовете на съвета на директорите Малина Стратиева, Младен Мутафчийски, Ели Анави, Кольо Колев и Пламен Александров от длъжност. Бордът ще бъде петчленен и в него ще влязат Мария Михалева, Соня Енилова, Константин Лефтеров, Златко Димитров и Иво Маринов.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар, към 20 април. При липса на кворум събранието ще се проведе на 18 май на същото място и при същия дневен ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във