Банкеръ Daily

Новини

ДСК ПРЕДЛАГА НОВА КРЕДИТНА КАРТА DSK MAXICARD

Банка ДСК предлага нова кредитна карта DSK MaxiCard, която дава възможност да се пазарува разсрочено без лихва и без годишна такса при търговските партньори на трезора в България. Това са всички търговски обекти, в които има стикер с логото на DSK MaxiCаrd. Кредитният лимит е от 100 до 7 000 лева.
Освен покупките, до 21.01.2009 притежателите на DSK MaxiCard могат да извършват и всички останали стандартни операции при 0 % лихва при : стандартни покупки на ПОС при търговец (покупки, които не са на вноски); теглене на пари от банкомат и/или в банков клон
Процедурата за одобрение е максимално облекчена. Не се изисква обезпечение, като за лимит до 1000 лв. не се извършва анализ на доходите.
За кредитна карта DSK MaxiCard може да се кандидатства в удобен за клиентите клон на Банка ДСК или през Интернет, от сайта на Банката - www.dskbank.bg.
При издаване и използване на картата не се плаща годишна такса, месечна такса и такса при покупки в търговски обекти. Единствено се плаща 9 лв. такса за издаване/преиздаване на картата.
Чрез нея можете да извършвате безлихвени покупки на вноски с картата; можете в рамките на лимита да обслужвате едновременно няколко безлихвени покупки на вноски, както и да извършвате всички останали стандартни операции с картата; вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново; разполагате със средства по всяко време и навсякъде; имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит; можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице

Facebook logo
Бъдете с нас и във