Банкеръ Daily

Новини

Дружеството Mauve Clover Ltd. е продало 6.22% от капитала на Каолин

Дружеството Mauve Clover Ltd. от Великобритания е продало на БФБ-София 1 555 896 броя акции, или 6.22% от капитала на Каолин АД, съобщиха от добивната компания.
Сделката е с дата на сетълмент в Централен депозитар АД - 17 май. В резултат на промяната Mauve Clover Ltd. притежава вече пряко два броя акции от капитала и същия брой гласове в общото събрание, или 0,000008% от капитала на Каолин АД.
Mauve Clover Ltd. упражнява правото на глас в общото събрание на акционерите на Каолин АД по два броя акции от капитала на публичното дружество пряко, а не чрез контролирани лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във