Банкеръ Daily

Новини

Дружество на Енемона пое към борсата

Не са много компаниите, които в кризисни моменти успяват да изстискат всички възможностите на пазара и като привличане на финансиране, и на инвеститори. Още по-малко са пък дружествата, които се решават да скочат в студените води на борсовата търговия. Едно такова е Артанес Майнинг Груп АД.


За пръв път то ще стъпи на БФБ-София на 14 ноември (понеделник), след като борсовият оператор допусна до търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент А, неговата емисия акции. Тя е в размер на 2 млн. лв., разпределени в 2 млн. броя акции с номинална стойност един лев всяка една от тях.Книжата на Артанес Майнинг Груп ще се търгуват с борсов код: ATZ, а в първата търговска сесия ще се предлагат на цена от един лев.


Артанес Майнинг Груп, което е дъщерно дружество на Енемона АД, е със седалище в София. То е създадено през тази година и компанията майка му прехвърли дейностите по изготвения от нея Енергиен проект Ломски лигнити. Предметът на дейност на дружеството е търсене, проучване и добив на подземни богатства, както и проучване, разработване и реализация на методи за подземна въглищна газификация в находища на твърди горива. Инженеринговата фирма Енемона контролира 99.99975% от акциите с право на глас.


Съветът на директорите на новото публично дружество е в състав Дичко Прокопиев - заместник председател на борда и изпълнителен директор, Прокопи Прокопиев - председател на съвета, който е и в Управителния съвет на Енемона и е шеф на дирекция Корпоративна политика в Енемона, и Лъчезар Борисов - независим член. Артанес Майнинг Груп приключи деветмесечието със загуба в размер на 12 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във