Банкеръ Daily

Новини

ДРАГОЛЮБ РАЛЧЕВ Е НОВИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ

Драголюб Симеонов Ралчев е вписан като председател и изпълнителен директор на Република Холдинг АД, София, съобщиха от БФБ-София. С решение на Софийския градски съд от 1 септември е заличен старият съвет на директорите в състав Цветелина Танева, Николай Атанасов и Иван Иванов и е вписан новият с членове Драголюб Симеонов Ралчев, Ивайло Николов Медникаров - заместник-председател, и Мария Димитрова Димитрова. Република Холдинг премества седалището си, като новият адрес на управление вече е на ул. Цар Асен №7.
През февруари Веселин Ралчев придоби 48 817 броя, или 41.98% от капитала на Република Холдинг на цена от 5.30 лв. на акция. Останалите акционери Промкомплект АД с дял от 27.69% и група физически лица, които владеят около 30 процента.
Веселин Ралчев е изпълнителен директор и акционер с 29.91% в А.В. Билдингс АД, в което пък Драголюб Ралчев е директор за връзки с инвеститорите. От своя страна Република Холдинг притежава 50 350 акции от капитала на А.В. Билдингс, чиято дейност е свързана с проектиране и строителство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във