Банкеръ Daily

Новини

ДРАФТ УВЕЛИЧАВА ДЯЛОВОТО СИ УЧАСТИЕ В ЕАЗ

В резултат на сключена блокова сделка през инвестиционния посредник ТБ Първа Инвестиционна Банка АД, Ски инженеринг ООД е прехвърлило 417 хил. бр. акции от ЕАЗ АД - Пловдив, представляващи 41.7% от капитала на дружеството. Купувачът - Драфт ЕООД, е платил по 1.11 лв. за акция, или общо 462 870 лв. за целия пакет.
След прехвърлянето Ски Инженеринг държи само 4.26% от капитала, докато Драфт вече контролира 91.61% от акциите. Други 4% са собственост на група физически лица.
При това положение Драфт ще трябва да отправи търгово предложение към останалите акционери на ЕАЗ, тъй като е преминал прага от 50% дялово участие в капитала на дружеството.
Пловдивското предприятие отчете загуба от 254 хил. лв. за първите шест месеца на 2007 г. при 704 хил. лв. за същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във