Банкеръ Daily

Новини

Доверие ОХ ще увеличи капитала си с нови 2.3 млн. акции

Доверие Обединен холдинг АД - София (5DOV) ще увеличи капитала си от 14 006 093 лв. до 16 306 093 лв. чрез издаване на нови 2.3 млн. броя безналични акции с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.5 лева всяка една. Решението е взето от Управителния съвет на бившия приватизационен фонд на 19 юли.
Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1.15 млн. нови акции. За борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е избран инвестиционния посредник София интернешънъл секюриритиз АД.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно седем дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във