Банкеръ Daily

Новини

ДОМ-ЗДРАВЕ АД С НАЙ-ГОЛЯМА ПЕЧАЛБА ЗА 9-МЕСЕЧИЕТО

4 декември 2007г., София - Доброволна осигурителна мрежа - Здраве - ДОМ-Здраве АД заема първото място по печалба в размер на 833 хил. лв. за 9-месечието на годината, става ясно от последните данни, разпространени от Комисията по финансов надзор. Дружеството е следвано от ОЗОФ Доверие АД с печалба в размер на 653 хил. Лева. ДОМ-Здраве АД има стойност на активите в размер на 9,76% от активите на всички здравноосигурителни дружества (след Дженерали Закрила Здравно Осигуряване АД с дял от 27,54%), показват последните официални данни на Комисията по финансов надзор.
За същия период ДОМ - Здраве АД е успяло и да удвои размера на брутния премиен приход в сравнение със същия отчетен период на 2006г., като нарастването е в размер на 73.17 %. Наблюдава се тенденция и на нарастване размера на изплатените обезщетения от ДОМ - Здраве АД, които представляват 174.55 %, спрямо същия отчетен период на 2006г. Дружеството е осигурило и 6 908 лица, което представлява 58.44 % в повече, в сравнение със същия отчетен период на 2006г.
От ДОМ-Здраве АД уточниха, че компанията е и лидер на пазара по изплатени обезщетения по Други пакети с дял от 50,05%, следвана от ЗОФ Медико-21 АД от 48.06 % и на второ място по изплатени обезщетения по всички здравноосигурителни пакети с дял от 11,39 %, след Дженерали Закрила Здравно Осигуряване АД с дял от 64,62 %.
ДОМ - Здраве АД е най- бързо развиващото се здравноосигурително дружество, съобщават от компанията. От действащите на вътрешния пазар 14 дружества за доброволно здравно осигуряване, към 30.09.2007г. ДОМ - Здраве АД се нарежда на второ място на пазара на здравноосигурителни услуги по начислен премиен приход с дял от 14.06 % от общия за пазара начислен премиен приход (след Дженерали Закрила Здравно Осигуряване АД с дял от 42,79 %).

Facebook logo
Бъдете с нас и във