Банкеръ Daily

Новини

ДОМ - ЗДРАВЕ АД Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО РЕАЛИЗИРАН ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА 2007 Г.

Доброволна осигурителна мрежа - Здраве АД (ДОМ-Здраве) заема първото място сред фондовете за доброволно здравно осигуряване по реализиран положителен резултат от дейността си за 2007 г. с 394 хил. лв., показва информация, предоставена от Комисията по финансов надзор.
Реализираният премиен приход за изминалата година от дружеството е в размер на 3.751 млн. лв., като по данни на комисията, то се нарежда на 2-ро място по пазарен дял с 15% след Дженерали Закрила, което е с 39 на сто. Нарастването на премийния приход спрямо 2006 г. е 4.48 на сто.
ДОМ - Здраве се нарежда на 1-во място по реализиран премиен приход по т.нар. Други здравноосигурителни пакети (Интегрирана медицинска помощ и здравни грижи) с дял от 45.77%., като запазва дела си спрямо предходната година.
По изплатени обезщетения дружеството остава на 3-то място с дял от 9.43%, след Дженерали Закрила и Медико-21. Нарастването на изплатените обезщетения спрямо 2006 г. е в размер на 2.82 на сто.
ДОМ-Здраве е сред 5-те дружества, които по данни на комисията са реализирали положителен финансов резултат от здравноосигурителната си дейност през предходната година.
Сред големите клиенти на ДОМ-Здраве се нареждат холдингът на БТК, Благоевград БТ, Данон-Сердика АД, Булгартрансгаз ЕАД, AIG Life България АД, Загорка АД, Мини Марица Изток ЕАД, КРЕМИКОВЦИ АД, ЧЕЗ България ЕАД, ГОРУБСО АД, Фин Тех Инженеринг АД, Ес енд Би Индастриъл Минералс АД, Финметалс холдинг АД, Лормет - България ЕООД, ФК Карол АД, ОЦК АД, ГОРУБСО - МАДАН АД, ИНТЕР ПАЙП АД, Микрофонд ЕАД и др. предимно от сферата на промишлеността.
ДОМ-Здраве АД e първото дружество за доброволно здравно осигуряване у нас, което предприе стъпки и вече има одобрение за листване на БФБ-София.
Дружеството има сключени договори на територията на цялата страна с лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, в които работят над 11 хил. лекари. Нарастването на мрежата от лечебни завадения на ДОМ-Здраве от началото на 2008 г. спрямо миналата година е 30.18 на сто. Договорите с над 300 аптеки, както и с други помощни организации - медицински и медико-технически лаборатории, са локирани във всички области на България. За дружеството работят и 101 национални медицински консултанти. Фондът разполага с доверени частни медицински центрове, покрива териториално всички области в страната с регионални клонове и медицински координатори. Здравноосигурените в дружеството имат на разположение и областни координатори, които при възникване на здравен проблем асистират и подпомагат осигурените по най-удачния за тях начин в здравната система. ДОМ-Здраве разполага със собствен Национален информационен и координационен център, който предоставя безплатни консултации и координация на всички, които се нуждаят от помощ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във