Банкеръ Daily

Новини

ДОКЛАДЪТ НА ЕК Е РЕАЛИСТИЧЕН, ЗАЯВИ МИНИСТЪР ТАЧЕВА

Министърът на правосъдието Миглена Тачева определя като положителен и реалистичен огласеният днес Междинен доклад на Европейската комисия за реформите в правосъдието и вътрешните работи.
Изводите от доклада на ЕК са добра оценка както за Министерство на правосъдието, така и за работата на партньорите на МП от правните неправителствени организации и на членовете на Висшия съдебен съвет, участвали в изработването и в изпълнението на конкретните стъпки от Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. Според Тачева усилията трябва да се концентрират в преодоляването на проблемите в областите 4 и 6 в координация с МВР и Висшия съдебен съвет, като бъдат набелязани допълнителни мерки, за да се гарантира необратимостта на процесите. Тачева насрочи специално заседание на ВСС на 7.02.2008 г., на което ще внесе за обсъждане Междинния доклад на ЕК. В обсъждането ще вземе участие и министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова

Facebook logo
Бъдете с нас и във