Банкеръ Daily

Новини

ДОХОДИТЕ РАСТАТ САМО ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ, ЗАЯВИ ОРЕШАРСКИ

Бюджетната прогноза за 2009 година отразява и доразвива политиките, водени от правителството през последните три години. Тя се основава на три основни цели на фискалната политика: устойчивост на макроикономическите позиции, конкурентоспособност и икономически растеж, както и развитие на социалните системи, каза министърът на финансите Пламен Орешарски на среща със синдикалисти в централата на КНСБ. Министър Орешарски подчерта, че в настоящите условия доходите могат да имат реален, а не номинален ръст само в условия на макроикономическа стабилност.
Министър Орешарски подчерта, че финансовата криза и забавянето на икономическия растеж в еврозоната се очаква да окажат въздействие и върху икономиката на България. През следващата година прогнозите са за възможно забавяне на растежа на БВП и установяване до 5.1%. Финансовият министър увери участниците в срещата, че на този етап терминът „криза спрямо българската икономика е пресилен. Той припомни, че сътресенията на световните финансови пазари започнаха през 2007 г. и както в настоящия, така и в бюджета за 2009 г. са взети мерки предвид възможностите за пренасянето на кризата у нас. „Основните инструменти за поддържането на устойчивост на макроикономическите позиции са поддържане на ниво на публичните разходи до 40% от БВП, както и на положително салдо по консолидирания бюджет не по-малко от 3% от БВП, каза Пламен Орешарски. Той обясни, че поддържането на висок икономически растеж и повишаването на конкурентно-способността на икономиката ще се реализира чрез: стимулиране на бизнеса чрез намаляване на осигурителната тежест за работодателя с 2.4 процентни пункта; нарастване и балансирано разпределение на общия размер на средствата за инвестиции в различните сектори на икономиката, в съответствие с националните секторни стратегии и политики, достигащи равнище около 7% от БВП; осигуряване на инвестиции за инфраструктурно изграждане и модернизиране в областта на физическата и социална инфраструктура; развитие на човешкия капитал за осигуряване на висока заетост и доходи.
Като една от основните промени в осигурителната политика министър Орешарски посочи включване на държавата като трета страна в разпределението на осигурителната тежест за фонд „Пенсии по схемата 8:10:12, при която работникът участва с 8%, работодателят с 10%, а държавата с 12%. „Промените в осигурителното законодателство са насочени, както към „изсветляване на заетите лица и техните доходи, така също и към намаляване на данъчната тежест и увеличаване на реалния разполагаем доход на домакинствата, каза още министър Орешарски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във