Банкеръ Daily

Новини

Договориха над 760 хил. лв. по рибарската програма

Три нови договора на обща стойност 768 187 лв. сключи Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сбенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 552 127 лева.


Два от тях са за проекти по мярка 1.1 Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности на компанията Електа ЕООД от Варна. В проектните предложения е предвидено нарязване за скрап на риболовните кораби Феникс и Корал, собственост на бенефициента.


Третият сключен договор е със земеделския производител Пандо Аспарухов Любенов от с. Лиляново, област Благоевград, по марка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата. Проектът предвижда изграждане на рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва. Местоположението на рибарника ще бъде в местността Лъките, землището на с. Лиляново, община Сандански. Стопанството ще е напълносистемно от угоителен тип и ще се специализира в отглеждането на дъгова пъстърва за консумация.


Срокът за реализация на проекта е 24 месеца. В производствената си програма бенефициентът предвижда от първата до десетата година да произвежда по 19 237.50 кг. пъстърва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във