Банкеръ Daily

Новини

Договори за 310 638 евро бяха подписани по схемата „Изкореняване на винени лозя”

Българските лозари успяха да усвоят 96,5 % от бюджета на схемата „Изкореняване на винени лозя”, което е голям успех за страната ни. Това каза изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) Светослав Симеонов по време на подписването на договори с 14 бенефициенти на обща стойност 310 638 евро. От 16 август 2010 г. българските лозари и винопроизводители кандидатстваха по нова схема на ЕС „Изкореняване на винени лозя” за винарска 2010-2011 г., а бюджетът за страната ни бе в размер на 321 903 евро.
Схемата има за цел да подпомогне създаването на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор в България. По нея се отпускат премии за изкореняване на винени лозя. Премията за изкореняване се изплаща еднократно за одобрена площ на база среден добив (в хектолитри) за съответното лозарско стопанство от предходните три години.
По схемата „Изкореняване на винени лозя” кандидатстваха собственици, арендатори или наематели на плододаващи лозови насаждения, които са регистрирани като лозарско стопанство. Освен това за предходните три години земеделските стопани трябваше редовно да са декларирали в Изпълнителната агенция по лозата и виното количеството плодадаване от лозовия масив.
Задължително условие по схемата бе кандидатите да не са получавали подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, както и да не са получавали помощ от Общността по линия, на която и да било друга обща организация на пазара през 5-те винарски години, предхождащи искането за изкореняване. Право на финансова помощ по схемата имаха само стопани, чиито масиви са засадени с винен сорт, включен в класификацията на винените сортове съгласно Наредбата за класифицирането им.
Ползвателите на премията за изкореняване имат задължение в период от три години след изплащането й да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние и да спазват законоустановените изисквания за управление. Бенефициентите на финансова помощ по схема „Изкореняване на винени лозя” нямат право да засаждат винени лозя върху изкоренените площи до 31 декември 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във