Банкеръ Daily

Новини

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДПИСАХА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО И БАН

В централната сграда на Българската академия на науките (БАН) на официална среща между председателя на Патентното ведомство Костадин Манев и председателя на БАН акад. Никола Съботинов бе подписан Договор за двустранно сътрудничество в областта на закрилата на индустриалната собственост, съобщиха от пресцентъра на Патентното ведомство. Съвместните инициативи ще се осъществяват посредством организиране на различни мероприятия, реализиране на двустранни проекти, програми и други форми на научно- техническа и квалификационна дейност по проблемите на иновациите и закрилата на правата върху индустриалната собственост. Подписването на настоящия документ бележи навлизането на отношенията на двете институции в нов етап на развитие и задълбочаване. Той предвижда още създаването на информационно- консултативен център по индустриална собственост, представляващ част от българската мрежа за индустриална собственост. Инициативата за създаване на тези центрове, т. нар. IP Points стартира още през 2006 г, с откриването на първия такъв в Техническия университет в София.
Във формата на срещата, в която участие от страна на БАН взеха видни представители на научната област като проф. Хаджитодоров, проф. Недков, член- кореспондент Ал. Попов и проф. Радков, бяха проведени разговори за бъдещото сътрудничество между Патентното ведомство и БАН с фокус към активизиране, популяризиране и комерсиализиране на иновативната дейност в процеса на трансфериране на знания от науката към бизнеса. Обсъдени бяха възможностите за обучения на докторанти в специализираните центрове на БАН от висококвалифицирани експерти на Ведомството. Предстои изпълнението на поетите ангажименти да стане факт още през месец октомври, когато по случай годишнината на БАН ще бъде организиран съвместен семинар по проблемите на закрилата на индустриалната собственост в България.
Материализирането на традиционно добрите и активни отношения между Патентното ведомство и Българската академия на науките посредством настоящия договор за сътрудничество е позитив, както за развитието на двете институции, така и като цяло за изобретателите в България

Facebook logo
Бъдете с нас и във