Банкеръ Daily

Новини

Договаряме с Гърция сътрудничество в областта на науката, културата, спорта и храните

Проекта на програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012-2014 г. с гърция одобри правителството на днешното си заседание


Целта на документа е да създава благоприятни условия за преки контакти между заинтересованите държавни, обществени, частни организации и лица от двете страни. Договореностите, залегнали в него, ще допринесат за цялостното развитие на сътрудничеството и за утвърждаването на тенденцията на възходящо развитие на българо-гръцките отношения.


Одобрен беше и проект на меморандум за съвместно сътрудничество между българското Министерство на земеделието и храните и Министерството на развитието на селските райони и храните на Гърция по развитието на качеството и безопасността при производството и дистрибуцията на земеделски продукти и храни.


Меморандумът има за цел да осигури обмен на информация, опит и добри практики в областта на управлението на производството и разработването на спецификации и стандарти на продукция със сертифицирано качество, споделяне на експертни знания по развитието на системи за мониторинг, контрол и сертифициране в съответствие с националните стандарти и регламентите на ЕС.


Кабинетът одобри също протокол за сътрудничество в областта на спорта между ресорните министерства на двете страни. Приоритети в него са образованието чрез спорт, обмена на спортни деятели, експерти, треньори и състезатели, участието на спортни експерти и учени в семинари и конференции, обмен на специфична информация относно спорта и спортната технология, развитието на спорта за възстановяване, използването и експлоатацията на спортни обекти, спортната медицина и изготвяне на обща позиция относно борбата с допинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във