Банкеръ Daily

Новини

Договаряме научно и технологично сътрудничество с Черна гора

Договаряме научно и технологично сътрудничество с Черна гора. Това става ясно от одобрения от правителството проект на споразумение с бившета югославска република. Очаква се документът да бъде подписан на 18 март при посещението на министъра на външните работи и европейската интеграция на Черна гора Милан Рочен.
Решението отговаря изцяло на стратегията на правителството на България за утвърждаване на науката и научните изследвания като държавен приоритет и за стимулиране на развитието на съвместни научни програми, трансфер на знания и бърза научна кариера за младите кадри в науката.
В документа са регламентирани формите на осъществяване на сътрудничеството в областта на науката, технологиите и иновациите: взаимно отваряне на научни програми, съвместна разработка на проекти в научни области от взаимен интерес, съвместно използване на научни и изследователски комплекси, включително достъп до уникална научна апаратура. Насърчава се обменът на учени и специалисти, научна и технологическа информация и документация, организиране и участие в съвместни научни конференции, симпозиуми, семинари, срещи и други изяви.
За реализацията на Споразумението се предвижда двете страни да определят изпълнителен агент, чиято основна задача е формулиране на правила по цялостната научна и технологическа политика на сътрудничеството, съгласуване на областите, формите и приоритетите на сътрудничество и оказване на съдействие за изпълнението на съвместните програми и проекти. За Черна гора това ще бъде Министерството на науката, а за България – Министерството на образованието, младежта и науката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във